cenová mapa
27. 09. 2019

cenová mapa

Co je Cenová mapa prodejních cen?

Cenová mapa je aplikací, ve které můžete jednoduše vyhledávat skutečné ceny vybraných nemovitostí.

Cenová mapa prodejních cen je aplikací, ve které najdete vše podstatné o cenách nemovitostí v České republice na jednom místě. Cenová mapa je první aplikací svého druhu u nás, protože vychází ze skutečných prodejních cen nemovitostí evidovaných katastrálními úřady – poskytuje tak přehled cen, za které se konkrétní nemovitosti skutečně prodaly. Tím se výrazně odlišuje od všech dosavadních cenových map, které vždy vycházely z cen nabídkových – tedy z cen, za které prodávající pouze zamýšleli své nemovitosti prodat, bez ohledu na výslednou transakci.

Cenová mapa přehledně zpracovává nejrozsáhlejší databázi informací o skutečných prodejních cenách, za které se aktuálně prodávají byty a rodinné domy. Mapa tyto informace třídí přehlednou formou podle jednotlivých typů nemovitostí a území, kde se tyto nemovitosti nacházejí.

Jaká data obsahuje cenová mapa?

Data v cenové mapě jsou komplexní, aktuální a skutečná.

Cílem cenové mapy je evidovat maximální možné množství nemovitostí určených k bydlení a maximální možné množství prodejních cen standardních prodejních transakcí. V cenové mapě jsou proto přehledně setříděny údaje o bytových domech s byty v osobním vlastnictví a o rodinných domech.

Aktuálně aplikace obsahuje údaje o cca 1,3 milionu bytových domů, bytů a rodinných domů, které se nacházejí ve vybraných sledovaných lokalitách, a eviduje více než 130 tisíc prodejních cen u standardních prodejů nemovitostí. V samostatné oblasti novostaveb bytových projektů obsahuje informace o více než 1 300 bytových projektech, které byly realizovány od roku 1994 do současnosti.

Sledovanými lokalitami jsou krajská města Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, Liberec, České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Zlín a Ústí nad Labem, vybrané okresy Praha-Východ a Praha-Západ a vybraná území Středočeského kraje, a to zejména města Benešov, Beroun, Kladno a Mladá Boleslav.

Data o budovách, bytech i cenách jsou zasazena do map. Vedle základní mapy jsou k dispozici i mapy fotografické, katastrální, dopravní a další.

Odkud pocházejí data v cenové mapě?

Zdrojem dat pro cenovou mapu jsou oficiální údaje katastrálních úřadů a pracovišť.

Cenová mapa čerpá data výhradně od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a od územně příslušných katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu. Veškeré údaje o cenách jsou získávány přímo ze skutečně proběhlých prodejních transakcí, konkrétně z údajů kupních smluv evidovaných u katastrálních úřadů, a to nákupem těchto veřejně přístupných údajů.

Jsou informace v cenové mapě aktuální?

Aktualizace dat v cenové mapě probíhá každé tři měsíce.

Veškerá data v cenové mapě jsou aktualizována každé kalendářní čtvrtletí. Při každé aktualizaci jsou do mapy doplněna data o nově vzniklých budovách, bytových jednotkách a o všech standardních prodejních cenách za všechny obchody, které byly zapsány do katastrů nemovitostí v předcházejícím čtvrtletí. Každé čtvrtletí je tak cenová mapa doplněna o přibližně 8 až 10 tisíc nových prodejních cen a o stovky nově vzniklých budov.

Komu je cenová mapa určena?

Informace z cenové mapy lze využít jak pro profesní, tak soukromé účely.

Cenová mapa prodejních cen je určena všem jednotlivcům, firmám, institucím, církvím a spolkům, které potřebují rychle a přehledně získat informace o aktuálních skutečných cenách bytů nebo rodinných domů pro jakýkoliv zákonný účel.

 

Proč jsou skutečné prodejní ceny důležitější než ceny nabídkové?

Mezi skutečnou a nabídkovou cenou může být rozdíl i v řádu milionů.

Skutečné prodejní ceny jsou ceny, za které byly nemovitosti reálně prodány. Nabídkové ceny jsou ceny, za které si prodávající přeje svoji nemovitost prodat a za kterou je zpravidla nabízí realitní kancelář nebo developer v inzerci. Doposud byl vývoj na českém realitním trhu posuzován vždy pouze na základě nabídkových cen a díky tomu byla tato posouzení často značně zkreslená.

Užívání nabídkových cen bylo dosud uplatňováno i při vypracování znaleckých posudků jak pro banky, tak např. při soudních sporech nebo jednáních o vypořádáních majetku. Praxe ukazuje, že znalecké posudky, které byly v uplynulých letech vypracovány na základě nabídkových cen, mohou být považovány za neplatné. V případech, kdy byla nemovitost, jejíž nabídková cena byla pro porovnání použita, nakonec prodána za úplně jinou cenu (nebo nebyla prodána vůbec), mohou být tyto posudky soudem zcela odmítnuty.

Jak cenová mapa třídí a porovnává typy nemovitostí pro bydlení?

Cenová mapa klasifikuje bytové jednotky jak typově, tak podle dalších stanovených parametrů.

Bytové jednotky jsou v mapě roztříděny na bytové jednotky v novostavbách (developerských projektech) a bytové jednotky ve starších domech (ostatních bytových domech). Rodinné domy tvoří samostatnou část. Bytové jednotky mimo novostavby v developerských projektech jsou pak tříděny na cihlové domy, panelové domy, měšťanské domy a individuální bytovou výstavbu.

U bytů v novostavbách v developerských projektech cenová mapa vedle porovnání samotné ceny navíc umožňuje porovnávat bytové projekty mezi sebou podle souměřitelných parametrů. Pro tento účel zavedla cenová mapa zcela nový porovnávací standard CULT. Díky standardu CULT je možné porovnávat projekty mezi sebou podle kritérií komfortu projektu (C=Comfort), uživatelských nákladů (U=Uživatelské náklady), lokality (L=Lokalita) a stavebně technologického provedení (T=Technologie). Je tak významně jednodušší porovnat cenu bytů v závislosti na kvalitě projektu.

Co v cenové mapě nenajdete?

Cenová mapa neobsahuje zkreslující informace ani osobní údaje vlastníků nemovitostí.

Cenová mapa nebere v úvahu údaje o prodejních cenách nestandardních prodejních transakcí, jakými jsou např. prodeje bytů v privatizaci od měst a městských částí, převody družstevních podílů, prodeje pouze částí nemovitosti a podobně. Tyto transakce nejsou standardními prodejními transakcemi, a proto je mapa nezařazuje. Nezabývá se ani kupními cenami při prodejích družstevních bytů – zde nedochází k prodeji nemovitosti, ale k prodeji podílu na družstvu a k převodu práva užívat nemovitost.

Cenová mapa obsahuje výhradně údaje o nemovitostech, neobsahuje žádná osobní ani jiná data o vlastnících nemovitostí.

 

Cenovou mapu Vám zdarma na vyžádání vypracuji, obraťte se na mne.

 

Zdroj - cenovamapa.org

 

Vlastimil Dřímal
Autor: Vlastimil Dřímal

V realitách jsem od roku 2013. I mé předchozí pracovní aktivity byly spojené s úctou a profesionálním přístupem ke klientům. 

Práce realitního makléře mě skutečně baví a snažím se ji odvádět na špičkové úrovni.

Svým klientům vytvářím internetové stránky jejich nemovitostí s vlastní adresou.

Ukázky.: Chalupa Petrovice.

Prodej bytu 3+1, 118 m2 v Lázeňském městě Jeseník.

Točím video prohlídky, ukázku najdete zde: YouTube.

Využívám profesionálního fotografa, vytvářím Home Staging, pracuji na sociálních sítích... vše s jasným cílem. Prodat vaši nemovitost za co nejvyšší cenu k vaší plné spokojenosti. 

Proč vznikly tyto stránky?

Abych zde prezentoval, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Je všeobecně známo, že rozdíl mezi makléři je řekněme nemalý.

Prosím, přečtěte si mé tipy a články. Věřím, že vám tyto informace pomohou v rozhodování a že si pro prodej nemovitosti zvolíte tu správnou cestu. 

Za každým prodejem nemovitosti se totiž skrývá lidský příběh. A to je důvod, proč by nikdo neměl tak důležitý životní krok podceňovat. Ani prodávající, ani makléř. 

Záleží mi na odvedení špičkové práce a na spokojenosti klienta. A dbám na svém dobrém jménu a pověsti. Za mě pak hovoří reference spokojených klientů. 

Pokud Vás má práce zaujala, zvu Vás na kávu.

 

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů