777 613 774

Vlastimil.Drimal@bidli.cz

Price Range: From to

Compare Listings

Etický kodex

  1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy profesionálním a kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky. Makléři Reality Bidli a.s., si navzájem poskytují nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb klientovi.

  2. Kvalita poskytovaných služeb a produktů bude pravidelně vyhodnocována vedením společnosti a podle potřeby budou přijímána vhodná opatření.

  3. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

  4. Realitní makléř volí vždy takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta. Zároveň se vždy bude vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a zavádějícím informacím.

  5. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  6. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

  7. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři v rámci Reality Bidli a.s., a rovněž s makléři jiných společností, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

  8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

  9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, a zároveň i svoji osobnost.

  10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.