Tržní ocenění nemovitosti.
07. 04. 2020

Tržní ocenění nemovitosti.

Hodnoty a ceny.

Existuje mnoho druhů cen a hodnot, které se zabývají různými hledisky.

  • Výchozí cena se využívá u nových staveb, kde odpovídá ceně nákladů.

  • Pořizovací cena odpovídá ceně, za kterou bylo nemovitost možné koupit v době svého postavení, tudíž se neodpočítá míra opotřebení (znehodnocení).

  • Reprodukční pořizovací cena představuje částku, za kterou by bylo možné koupit porovnatelnou nebo stejnou novou nemovitost v době ocenění, taktéž bez odpočtu opotřebení.

  • Časová cena neboli věcná hodnota v podstatě určuje reprodukční cenu nemovitosti, sníženou o znehodnocení odpovídající průměrně opotřebené a užívané nemovitosti stejného stáří a o náklady, které se využijí na opravu závažných závad.

  • Tržní hodnota, jinak také obvyklá cena, vyjadřuje cenu, za kterou by nemovitost mohla být prodána v den ocenění na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím. Majetek musí být veřejně vystaven na trhu a tržní podmínky by měly dovolovat řádný prodej. Tržní cena se tvoří až při konkrétní koupi či prodeji nemovitosti, není možno ji určit přesně a od zjištěné tržní hodnoty nemovitosti se může výrazně odlišovat.

Tržní hodnotu nemovitosti ovlivňuje mnoho vlivů. Mezi nejdůležitější patří vlivy fyzikální, kde se jedná o rozsah nemovitosti, její velikost, polohu, životní prostředí kolem ní, dopravu, sousedy, stáří nemovitosti a řadu dalších faktorů. Dále jsou to vlivy ekonomické, u kterých se sleduje zaměstnanost v dané lokalitě, životní úroveňhospodářský rozvojinflace nebo úroková míra. Vlivy politicko-správní zahrnují daňovou politikuúzemní plánování či veřejné zájmy a vlivy sociálně-demografické naopak politiku sociální, vzdělání, vývoj populace a velikost rodin, životní styl a standard bydlení. Mimo tyto vlivy mají na hodnotu nemovitosti vliv i situace v dané části trhu, stabilita či rozkolísanost trhu, stav nabídkypoptávky a konkurence u daného typu nemovitosti, nové trendy a další.

Odhad tržní hodnoty nemovitosti může být prováděn třemi základními metodami, které jsou navzájem provázány. Jejich přispívání k výsledné tržní hodnotě se liší podle typu nemovitosti, jež se má ocenit.

  • Výnosový přístup vychází z předpokládané velikosti budoucího výnosu nemovitosti, jeho stabilitou a spolehlivostí.

  • Nákladový přístup se zabývá vynaloženými náklady za nemovitost. Používá se zejména při oceňování nových nemovitostí, nebo v případě, kdy musí brát v potaz nutné opravy na staré nemovitosti

  • Porovnávací přístup, přístup nejčastěji aplikovaný, odráží současný stav trhu. Výše ceny oceňované nemovitosti závisí na prodejních cenách stejných nebo podobných nemovitostí na trhu. Předpokladem pro použití porovnávacího přístupu je srovnatelnost, časová aktuálnost a obdobný užitek porovnávaných nemovitostí.

Pro vypracování znaleckého posudku je potřeba řada dokladů, které se liší podle typu oceňované nemovitosti. Nejdůležitější dokumenty jsou však pro všechny druhy stejné – výpis z listu vlastnictví (nesmí být starší než 3 měsíce), aktuální kopie katastrální mapy (v případě neaktuálnosti katastrální mapy geometrický plán) a pořizovací dokumenty nemovitosti.

Znalecký posudek neboli administrativní odhad může vypracovat pouze úřední osoba, která je evidována v seznamu znalců. Soudní znalci jsou jmenováni podle zákona soudem nebo ministrem financí. Jsou jmenováni podle odbornosti a pravomocí. Každý znalec musí být evidován a jejich seznam je zveřejněn na oficiálních stránkách znalecké komory nebo na webu českého soudnictví.

Odhad hodnoty nemovitosti se již dá učinit online. Majitel nebo kdokoliv jiný k němu potřebuje znát pouze adresu nemovitosti, jestli jde o dům nebo byt a rozlohu. Na základě online analýzy dat poté dostane rychlý a přesný odhad.[1]

 

= Tržní ocenění nemovitosti Vám vypracuji zdarma, kontaktujte mne.

 

Zdroj – Wikipedia.org

Vlastimil Dřímal
Autor: Vlastimil Dřímal

V realitách jsem od roku 2013. I mé předchozí pracovní aktivity byly spojené s úctou a profesionálním přístupem ke klientům.

Práce realitního makléře mě skutečně baví a snažím se ji odvádět na špičkové úrovni.

Svým klientům vytvářím internetové stránky jejich nemovitostí s vlastní adresou.

Ukázky mé práce.: https://vlastimildrimal.cz/#stranky-nemovitosti

Točím video prohlídky, ukázku najdete zde: YouTube.

Využívám profesionálního fotografa, vytvářím video prohlídky nemovitostí, 3D půdorysy, pracuji na sociálních sítích... vše s jasným cílem. Prodat nemovitost za co nejvyšší cenu k plné spokojenosti.

Příklad úspěšného prodeje najdete zde.: http://www.fotojim.com/bidli/2018/ruda_nov/

Proč vznikly tyto stránky?

Abych zde prezentoval, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Je všeobecně známo, že rozdíl mezi makléři je řekněme nemalý.

Prosím, přečtěte si mé tipy a články.: https://vlastimildrimal.cz/#clanky Věřím, že vám tyto informace pomohou v rozhodování a že si pro prodej nemovitosti zvolíte tu správnou cestu.

Za každým prodejem nemovitosti se totiž skrývá lidský příběh. A to je důvod, proč by nikdo neměl tak důležitý životní krok podceňovat. Ani prodávající, ani makléř.

Záleží mi na odvedení špičkové práce a na spokojenosti klienta. A dbám na svém dobrém jménu a pověsti. Za mě pak hovoří reference spokojených klientů.

Můj profesní web u Reality 11 má tuto adresu.: https://www.reality11.cz/drimal

Baví mě reality, je to o výzvách. :)

Pokud budete mít zájem využít mé služby při prodeji vaši nemovitosti.

Stačí vyplnit kontaktní formulář, nebo mi zavolejte, moje telefonní číslo je 777 613 774

Pokud Vás má práce zaujala, zvu Vás na kávu.

 

Vlastimil Dřímal;
Průvodce Nemovitostí 

Mobil: +420 777 613 774
www: VlastimilDrimal.cz

FB: VlastimilDřímal
Email: vlastadrimal@gmail.com

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů