Jak spravovat bytový dům a jak jej rozdělit na bytové jednotky.
09. 06. 2021

Jak spravovat bytový dům a jak jej rozdělit na bytové jednotky.

Rozdělení domu na bytové jednotky

Co přesně je samostatná bytová jednotka se dočtete v jiném článku na ESTAV.cz.

K rozdělení domu na jednotky potřebujete v zásadě dva dokumenty: prohlášení vlastníka a půdorysná schémata podlaží domu. Prohlášení sepíše právník, schémata vytvoří projektant či architekt. V těchto dokumentech si spolu s ostatními spoluvlastníky vymezíte hranice mezi jednotlivými byty a společnými částmi domu, tedy hranice mezi výlučným vlastnictvím a spoluvlastnictvím.

Podíl na společných částech domu lze určit poměrem podlahové plochy jednotlivých bytů k plochám ostatních bytů. Lze si ovšem dojednat, že podíly na společných částech budou bez ohledu na velikost bytu stejné. Přitom velikost podílu na společných částech je klíčová, neboť od něj se odvozují hlasovací práva při rozhodování o společných částech a také výše příspěvků na správu domu.

Správa domu a pozemku

V domech, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví třech různých vlastníků, je nutno založit společenství vlastníků jednotek. Jde o samostatnou právnickou osobu, jejímž účelem je společná správa domu. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků bytů, což je obdoba valné hromady v obchodní společnosti.

Zákon říká, že shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, jsou-li na něm přítomni vlastníci s většinou všech hlasů. Hlasy se přitom počítají podle podílů na společných částech domu. K usnášeníschopnosti tedy postačí přítomnost vlastníků s podílem např. 51% na společných částech domu. K přijetí téměř všech rozhodnutí pak bude stačit souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků. Je-li přítomno pouze 51% všech hlasů, postačí 27% všech hlasů v domě k přijetí rozhodnutí. Necelá třetina všech vlastnických hlasů tím pádem může rozhodnout o tak důležitých otázkách, jako je třeba přestavba či pronájem společných částí domu.  

Pro úplnost je třeba dodat, že pravidla o rozhodování shromáždění se přiměřeně uplatní i na rozhodování vlastníků v domě, kde společenství vlastníků nevzniklo a shromáždění vlastníků v pravém slova smyslu neexistuje. V takovém domě rozhoduje neformální schůze vlastníků. Provádět rozhodnutí schůze bude následně správce, kterého si vlastníci určí při rozdělení domu. Ten může samostatně činit vše, co je nutné k zachování společných částí (např. objednat havarijní opravu, nikoli však uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v domě). Pozor, pokud má některý z vlastníků větší než poloviční podíl na společných částech (např. má dva byty z celkových tří bytů v domě), stává se podle nového občanského zákoníku správcem automaticky.

Proto stojí za úvahu stanovit ve výše zmíněném prohlášení vlastníka, že pro některá rozhodnutí o společných částech domu je potřebný vyšší počet hlasů, než požaduje zákon. Například, že pro přestavbu, nebo pronájem společných částí je potřebný nadpoloviční počet hlasů všech spoluvlastníků, nikoli pouze hlasů spoluvlastníků přítomných na shromáždění, či schůzi spoluvlastníků.  

 

Zdroj Mgr. Radek Motzke, advokát.

Vlastimil Dřímal
Autor: Vlastimil Dřímal

V realitách jsem od roku 2013. I mé předchozí pracovní aktivity byly spojené s úctou a profesionálním přístupem ke klientům.

Práce realitního makléře mě skutečně baví a snažím se ji odvádět na špičkové úrovni.

Svým klientům vytvářím internetové stránky jejich nemovitostí s vlastní adresou.

Ukázky mé práce.: https://vlastimildrimal.cz/#stranky-nemovitosti

Točím video prohlídky, ukázku najdete zde: YouTube.

Využívám profesionálního fotografa, vytvářím video prohlídky nemovitostí, 3D půdorysy, pracuji na sociálních sítích... vše s jasným cílem. Prodat nemovitost za co nejvyšší cenu k plné spokojenosti.

Pro své klienty jsem přínosem. Nemovitosti dokáži prodávat aukčním způsobem.

Aukční server.:

Prodejzavíc.eu

Příklad mého prvního úspěšného aukčního prodeje z roku 2018 najdete zde.:

Prodej RD Ruda pod Pradědem

Výběd dalších úspěšných aukčních prodejů.:

Prodej apartmánu Malá Morávka

Prodej Lázeňského apartmánu

Proč vznikly tyto stránky?

Abych zde prezentoval, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Je všeobecně známo, že rozdíl mezi makléři je řekněme nemalý.

Prosím, přečtěte si mé tipy a články.: https://vlastimildrimal.cz/#clanky Věřím, že vám tyto informace pomohou v rozhodování a že si pro prodej nemovitosti zvolíte tu správnou cestu.

Za každým prodejem nemovitosti se totiž skrývá lidský příběh. A to je důvod, proč by nikdo neměl tak důležitý životní krok podceňovat. Ani prodávající, ani makléř.

Záleží mi na odvedení špičkové práce a na spokojenosti klienta. A dbám na svém dobrém jménu a pověsti. Za mě pak hovoří reference spokojených klientů.

Můj profesní web u Reality 11 má tuto adresu.: https://www.reality11.cz/drimal

Baví mě reality, je to o výzvách. :)

Pokud budete mít zájem využít mé služby při prodeji vaši nemovitosti.

Stačí vyplnit kontaktní formulář, nebo mi zavolejte, moje telefonní číslo je 777 613 774

Pokud Vás má práce zaujala, zvu Vás na kávu.

vlastimil_drimal-removebg-preview

Vlastimil Dřímal
Průvodce Nemovitostí 

Mobil: +420 777 613 774
www: VlastimilDrimal.cz

FB: VlastimilDřímal
Email: vlastadrimal@gmail.com

rr_2020_okres

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů